αρνησικυρία

Μεταφράσεις

αρνησικυρία

veto

αρνησικυρία

veto

αρνησικυρία

вето
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close