αρνητικό

Μεταφράσεις

αρνητικό

minus, negativeسَلبِيٌّzápornegativNegativnegaciónkieltävä vastausnégationniječnicanegativo否定の答え부정적인 말(태도)ontkenningnegativprzeczenienegativoнегативный ответnekandeคำปฏิเสธolumsuzlời từ chối否定词
ουσιαστικό ουδέτερο
φωτογραφία το τελειωμένο φιλμ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close