αρνητικός

Μεταφράσεις

αρνητικός

(arniti'kos) αρσενικό

αρνητική

(arniti'ci) θηλυκό

αρνητικό

negative, minusسَلْبِيٌّnegativnínegativnegativnegativonegatiivinennégatifnegativannegativo否定の부정적인negatiefnegativnegatywnynegativoнегативныйnegativที่เป็นด้านลบolumsuztiêu cực负面的, שלילי (arniti'co) ουδέτερο
επίθετο
1. απορριπτικός αρνητικό αποτέλεσμα
2. γραμματική που δηλώνει άρνηση αρνητική πρόταση
3. ιατρική που δεν παρουσιάζουν πρόβλημα Οι εξετάσεις είναι αρνητικές.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close