αρπαγή

Μεταφράσεις

αρπαγή

predation, rapine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close