αρπακτικός

Μεταφράσεις

αρπακτικός

(arpakti'kos) αρσενικό

αρπακτική

(arpakti'ci) θηλυκό

αρπακτικό

predatory (arpakti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που αρπάζει άλλα ζώα αρπακτικό πουλί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close