αρτηριακός

Μεταφράσεις

αρτηριακός

arterial

αρτηριακός

artériel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close