αρτοπωλείο

Μεταφράσεις

αρτοπωλείο

boulangerie (artopo'lio)
ουσιαστικό ουδέτερο
φούρνος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close