αρτοπώλης

(προωθήθηκε από αρτοπώλισσα)
Μεταφράσεις

αρτοπώλης

(arto'polis) αρσενικό

αρτοπώλισσα

(arto'polisa) θηλυκό
ουσιαστικό
επίσημο φούρναρης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close