αρχαΐζουσα

Μεταφράσεις

αρχαΐζουσα

archaïque
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close