αρχαία

Μεταφράσεις

αρχαία

ancien (ar'çea)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
τα μνημεία της αρχαιότητας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close