αρχαϊσμός

Μεταφράσεις

αρχαϊσμός

archaism
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close