αρχιεπίσοπος

Μεταφράσεις

αρχιεπίσοπος

archevêque
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close