αρχικοποίηση

Μεταφράσεις

αρχικοποίηση

initialization
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close