αρχιπέλαγος

Μεταφράσεις

αρχιπέλαγος

archipelagos, archipelago

αρχιπέλαγος

archipel

αρχιπέλαγος

archipiélago

αρχιπέλαγος

архипелаг
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close