αρχιστράτηγος

Μεταφράσεις

αρχιστράτηγος

capitán general, generalísimo

αρχιστράτηγος

głównodowodzący, namiestnik
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close