αρχομανής

Μεταφράσεις

αρχομανής

avide, pouvoir
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close