αρχοντικός

(προωθήθηκε από αρχοντική)
Μεταφράσεις

αρχοντικός

(arxondi'kos) αρσενικό

αρχοντική

(arxondi'ci) θηλυκό

αρχοντικό

(arxondi'ko) ουδέτερο
επίθετο
κομψός και μεγαλοπρεπής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close