αρωματίζω

Μεταφράσεις

αρωματίζω

perfume (aroma'tizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βάζω άρωμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close