ας

Μεταφράσεις

ας

(as)
μόριο
1. για πράξη στο παρελθόν
2. δηλώνει προτροπή
3. δηλώνει ανυπομονησία
4. δηλώνει απειλή
5. δηλώνει αδιαφορία
καλά, εντάξει
6. ακόμα κι αν Πρέπει να το πεις κι ας θυμώσει. To είπε κι ας μην το πίστευε.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close