ασάφεια

Μεταφράσεις

ασάφεια

ambiguitytvetydighedtvetydighetambiguïtéMehrdeutigkeitambiguitàambigüedadあいまいさ (a'safia)
ουσιαστικό θηλυκό
για κτ που είναι αόριστο απαντάω με ασάφεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close