ασέβεια

Μεταφράσεις

ασέβεια

irrespectirreverence (a'sevia)
ουσιαστικό θηλυκό
έλλειψη σεβασμού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close