ασανσέρ

Μεταφράσεις

ασανσέρ

Aufzugelevator, liftascensorascenseurliftwindaElevatorelevadorvýtah엘리베이터Hissエレベーター电梯лифт電梯Асансьорascensoreالمصعدמעלית (asan'ser)
ουσιαστικό ουδέτερο inv
μηχανικό σύστημα μεταφοράς από όροφο σε όροφο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close