ασβεστόλιθος

Μεταφράσεις

ασβεστόλιθος

Kalkstein

ασβεστόλιθος

limestone

ασβεστόλιθος

kalkkikivi

ασβεστόλιθος

calcaire

ασβεστόλιθος

حَجَرُ الْـجِيْرِ

ασβεστόλιθος

vápenec

ασβεστόλιθος

kalksten

ασβεστόλιθος

caliza

ασβεστόλιθος

vapnenac

ασβεστόλιθος

calcare

ασβεστόλιθος

石灰岩

ασβεστόλιθος

석회석

ασβεστόλιθος

kalksteen

ασβεστόλιθος

kalkstein

ασβεστόλιθος

wapień

ασβεστόλιθος

calcário

ασβεστόλιθος

известняк

ασβεστόλιθος

kalksten

ασβεστόλιθος

หินปูน

ασβεστόλιθος

kireç taşı

ασβεστόλιθος

đá vôi

ασβεστόλιθος

石灰石
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close