ασημαντότητα

Μεταφράσεις

ασημαντότητα

insignificance
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close