ασημικά

Μεταφράσεις

ασημικά

(asimi'ka)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
σύνολο αντικειμένων από ασήμι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close