ασθενής

Μεταφράσεις

ασθενής

patient, ill, weak, sickpatient, maladeمَرِيضٌpacientpatientPatientpacientepotilaspacijentpaziente患者환자patiëntpasientpacjentpacienteпациентpatientคนป่วยhastabệnh nhân病人病人החולה (asθe'nis)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
άρρωστος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close