ασκητικός

Μεταφράσεις

ασκητικός

ascetic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close