ασκώ πίεση

Μεταφράσεις

ασκώ πίεση

يَضْغَط

ασκώ πίεση

činit nátlak

ασκώ πίεση

trykke

ασκώ πίεση

unter Druck setzen

ασκώ πίεση

pressure

ασκώ πίεση

presionar

ασκώ πίεση

painostaa

ασκώ πίεση

faire pression

ασκώ πίεση

vršiti pritisak

ασκώ πίεση

esercitare pressione

ασκώ πίεση

圧力を加える

ασκώ πίεση

압력을 가하다

ασκώ πίεση

onder druk zetten

ασκώ πίεση

legge press på

ασκώ πίεση

nakłonić

ασκώ πίεση

pressionar

ασκώ πίεση

utöva påtryckning

ασκώ πίεση

กดดันให้ทำ

ασκώ πίεση

baskı yapmak

ασκώ πίεση

gây áp lực

ασκώ πίεση

施加压力
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close