ασπάλαθος

Μεταφράσεις

ασπάλαθος

broom, spiny

ασπάλαθος

épineux, genêt
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close