ασπίδα

Μεταφράσεις

ασπίδα

shield, bufferbouclierщитتُرْسštítskjoldSchildescudokilpištitscudo방패schildskjoldtarczaescudosköldโล่kalkancái khiênמגןщит (a'spiða)
ουσιαστικό θηλυκό
αμυντικό αντικείμενο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close