ασπρομάλλης

(προωθήθηκε από ασπρομάλλικο)
Μεταφράσεις

ασπρομάλλης

(aspro'malis) αρσενικό

ασπρομάλλα

(aspro'mala) θηλυκό

ασπρομάλλικο

седой (aspro'maliko)
επίθετο
που έχει άσπρα μαλλιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close