αστέρας νετρονίων

Μεταφράσεις

αστέρας νετρονίων

neutron star
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close