αστερίσκος

Μεταφράσεις

αστερίσκος

asterisk

αστερίσκος

asterisque, astérisque

αστερίσκος

астериск
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close