αστικοποιώ

Μεταφράσεις

αστικοποιώ

urbaniser

αστικοποιώ

urbanize
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close