αστρονομικός

(προωθήθηκε από αστρονομικό)
Μεταφράσεις

αστρονομικός

(astronomi'kos) αρσενικό

αστρονομική

(astronomi'ci) θηλυκό

αστρονομικό

astronomiaastronomiqueастрономический (astronomi'ko) ουδέτερο
επίθετο
τεράστιος αστρονομικό ποσό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close