αστρονόμος

Μεταφράσεις

αστρονόμος

astronomer

αστρονόμος

astronomiisto, astronomo

αστρονόμος

astronome
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close