αστυνομεύω

Μεταφράσεις

αστυνομεύω

police

αστυνομεύω

contrôler, fliquer, maintenir l'ordre dans, maintenir l'ordre pendant, surveiller
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close