αστυνόμος

Μεταφράσεις

αστυνόμος

policemanpolicierPolizistполицейский警察경찰관полицай警官poliziottopolitibetjentpolicíaشرطيตำรวจ (asti'nomos) αρσενικό-θηλυκό
ουσιαστικό
αστυνομικός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close