αστυφιλία

Μεταφράσεις

αστυφιλία

Urbanisierung

αστυφιλία

rural depopulation, urban growth, urbanisation

αστυφιλία

урбанизация
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close