ασυγχώρητα

Μεταφράσεις

ασυγχώρητα

inexcusably, unforgivably

ασυγχώρητα

inexcusablement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close