ασυλλόγιστος

(προωθήθηκε από ασυλλόγιστη)
Μεταφράσεις

ασυλλόγιστος

(asi'loʝistos) αρσενικό

ασυλλόγιστη

(asi'loʝisti) θηλυκό

ασυλλόγιστο

(asi'loʝisto) ουδέτερο
επίθετο
επιπόλαιος κάνω ασυλλόγιστα έξοδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close