ασυμβατότητα

Μεταφράσεις

ασυμβατότητα

incompatibility

ασυμβατότητα

incompatibilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close