ασυμμετρία

Μεταφράσεις

ασυμμετρία

asymmetry
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close