ασυμμετρικός

Μεταφράσεις

ασυμμετρικός

asymmetric
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close