ασυμφιλίωτος

Μεταφράσεις

ασυμφιλίωτος

irreconcilable, unreconciled
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close