ασυμφωνία

Μεταφράσεις

ασυμφωνία

disagreement, discrepancy, discord

ασυμφωνία

désaccord

ασυμφωνία

neînţelegere
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close