ασυνάρτητος

(προωθήθηκε από ασυνάρτητο)
Μεταφράσεις

ασυνάρτητος

(asi'nartitos) αρσενικό

ασυνάρτητη

(asi'nartiti) θηλυκό

ασυνάρτητο

incoherentaberrant, incohérent (asi'nartito) ουδέτερο
επίθετο
χωρίς λογική σύνδεση κάνω ασυνάρτητες σκέψεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close