ασυνέπεια

Μεταφράσεις

ασυνέπεια

inconsistency
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close