ασυναίσθητος

(προωθήθηκε από ασυναίσθητη)
Μεταφράσεις

ασυναίσθητος

(asi'nesθitos) αρσενικό

ασυναίσθητη

(asi'nesθiti) θηλυκό

ασυναίσθητο

unwitting (asi'nesθito) ουδέτερο
επίθετο
που γίνεται ασυνείδητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close