ασυνείδητο

Μεταφράσεις

ασυνείδητο

unconscious
ουσιαστικό ουδέτερο
ψυχολογία το μέρος της μνήμης στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close